Salarisadministratie volledig uitbesteed

Als je personeel in dienst hebt, komen daar veel administratieve handelingen bij kijken.

STYB ondersteunt jou daar graag bij en biedt een totaalpakket aan diensten om jou te ontzorgen. Hoe minder zorgen, hoe meer rust!

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

 • Volledige salarisadministratie
 • Periodieke verloning
 • Digitale loonstroken
 • Loonaangiften belastingdienst
 • Het aanvragen van BBL-subsidies
 • Belastingen
 • Dossiervorming
 • Eerstedagsmeldingen
 • Verzuimverzekering.

Wij zorgen bovendien voor digitale koppelingen met pensioenfondsen en de belastingdienst.

Desgewenst zijn we de helpdesk voor vragen van je medewerkers.

Salarisadministratie volledig uitbesteed

Geen omkijken meer naar de verloning van jouw werknemers. STYB zorgt maandelijks voor de aanlevering van de juiste digitale loonstroken. Dat geeft rust!

Automatische koppeling met belastingdienst en pensioenfonds

Wanneer STYB jouw salarisadministratie verzorgt, regelen wij automatisch ook de juiste aanlevering bij de belastingdienst en pensioenfondsen. Weer minder om je zorgen over te maken.

Leerlingensubsidies

Als ondernemer lever je een waardevolle bijdrage aan het opleiden van je toekomstige medewerkers. Heb je een leerling in dienst, dan is daar subsidie voor beschikbaar. STYB vraagt deze subsidie graag voor je aan.

Arbodienst en verzuimverzekering

Desgewenst zorgen wij voor een koppeling met jouw arbodienst en wijzen wij je de weg naar een goede verzuimverzekering.

Rust is: Niet te veel betalen

Module BBL Subsidie

 • Aanvraag BBL Subsidie

Module Salaris

 • Salarisstrook
 • LB en/of pensioenaangifte
 

Rust is: In de wolken met STYB

Zullen we eens om tafel gaan? Roy Emsbroek Personeelsadministratie